قطعۀ ۱۳

بر روی چشم‌های تو من شرط بسته‌ام

بر آن سیاهِ توسن و مغرورِ یکه‌تاز

قطعۀ ۱۲

تو واژه‌های تنِ شعرهای من بودی

تو می‌روی و تنِ شعرهایِ من عریان

قطعۀ ۱۱

از عمقِ این ترانه به تو گوش می‌کنم

از عمقِ نیلگونِ شب و رنگِ خستگی

قطعۀ ۱۰

امروز، از فراقِ تو یک شعرِ تازه را

شاید دوباره بر دلِ این دفتر آورم

قطعۀ ۹

همرنگِ نگاهِ تو به تن دارم و افسوس

جز رنگِ نگاهِ تو بر این یاد ندارم

قطعۀ ۸

غزل چکیده بر این دفتر و نمی‌دانم

چه شد؟ که حال و هوای دلم پریشان شد

قطعۀ ۷

تو پس‌زمینۀ این شعرهای رمزآلود

تو بی‌نهایتِ غوغای دلنوازِ منی

قطعۀ ۶

به دلم غمِ تو دارم، چه کنم برآستانت؟

به فغان و درد و آهم، به دعای صبحگاهی

قطعۀ ۵

تو را نه راهِ عبور است از میانِ دلم

بمان که من به وجودِ تو تازه خو کردم

قطعۀ ۴

به صدف که گوهرش را ز نگاهِ غیر پوشد

تو به پرنیانِ مژگان، نِگهِ خمار پوشی

قطعۀ ۳

لبانِ لعلِ تو از این دو چشمِ من آموخت

شقایقی که نِشیند به روی آن شبنم

قطعۀ ۲

بنشین، ترانه‌ای که برایت سروده‌ام

یکبار لااقل تو به گوشَت شنیده باش