در اواخر سال ۱۳۹۳ نخستین مجموعۀ شعرم منتشر شد. منتخبی شامل ۷۵ قطعه شعر کلاسیک عاشقانه در قالب‌های چهارپاره، غزل، قطعه و مثنوی.

با اینکه به قالب‌های غزل و قطعه علاقه بیشتری دارم، در آن کتاب تا حدی بر قالب چهارپاره نیز تمرکز داشتم تا قابلیت انعطاف این قالب مهجور، نسبت به پذیرش قوافی در مصرع‌های مختلف هر چهارپاره‌اش را نشان دهم. نکته‌ای که جایش در شعر و ترانۀ فارسی خالی بود. در مجموعه‌های بعدی با زاویه‌ای کمی متفاوت نسبت به مجموعۀ نخست، بر غزل و قطعه که در حقیقت تنها تفاوتشان در قافیه و ردیف مصرع نخست است تمرکز خواهم داشت که آن‌ها نیز با اینکه قالب‌های محبوب شعر فارسی هستند، در شعر این روزهای ما مورد بی‌مهری واقع شده‌اند. البته بر روی این تارنما، منتخبی از اشعارم در قالب‌های نو و سپید را نیز قرار می‌دهم.