در اواخر سال ۱۳۹۳ نخستین مجموعۀ شعرم منتشر شد. منتخبی برابر با نیمی از اشعاری که تا آن زمان سروده بودم شامل ۷۵ قطعه شعر کلاسیک عاشقانه در قالب‌های چهارپاره، غزل، قطعه و مثنوی. اگرچه سرودن شعر را از چهارده سالگی آغاز کردم، بیشتر اشعار منتخب در آن مجموعه شامل قطعه‌های متأخر بود.

با اینکه به قالب‌های غزل و قطعه علاقه بیشتری دارم، در آن کتاب تا حدی بر قالب چهارپاره نیز تمرکز داشتم تا قابلیت انعطاف این قالب مهجور، نسبت به پذیرش قوافی در مصرع‌های مختلف هر چهارپاره‌اش را نشان دهم. نکته‌ای نیازمند دقت نظر، که جایش در شعر و ترانۀ فارسی بسیار خالی بود. در مجموعه‌های بعدی با زاویه‌ای کمی متفاوت نسبت به مجموعۀ نخست، بر غزل و قطعه که در حقیقت تنها تفاوتشان در قافیه و ردیف مصرع نخست است تمرکز خواهم داشت که آن‌ها نیز با اینکه محبوب‌ترین قالب‌های شعر فارسی هستند، در شعر این روزهای ما مورد بی‌مهری ناشی از ضعف ادبی واقع شده‌اند. البته بر روی این تارنما، منتخبی از اشعارم در قالب‌های نو و سپید را نیز قرار می‌دهم.