غزل ۷

ز پیالۀ نگاهت صنما، چو جُرعه نوشم

چو غلامِ حلقه‌گوشم، همه عمر بر تو کوشم

تو به کاروانِ چشمت چه متاعِ تازه داری؟

که کجاوۀ نگاهت ببَرد حواس و هوشم

تو به جَعدِ زلفِ مشکین دلِ عالَمی ببُردی

به خدا به هر نظاره ز تلاطُمش بجوشم

دلِ دردمندِ خود را به زبانِ پند گیرم

که دلم ز ناله لبریز و چو واله‌ای خموشم

چه خوشا نسیمِ صبحی بوَزد به گیسوانت

به حسادتِ غریبی به نسیم بر خروشم

چه شود نسیم باشم؟ بوَزم میانِ مویت

به پریشِ گیسوانت دل و دینِ خود فروشم

به گناهِ دیدنِ تو به اسارتِ فراقم

و خوشم به مژده‌ای که به من آورَد سروشم

یاد تو این‌چنین