نو و سپید ۷

بی‌تردید
حال و روزِ ما
از چند حال خارج نیست


یا تو مرا دوست داری
یا من تو را
یا هر دو یکدیگر را
و یا هیچ‌یک همدیگر را


اما به هرحال
پاسخ، یکی از این چهار حال نیست
و این هر چهار گونه
با ظرافتی به یکدیگر پیوند می‌خورند


تو را دوست دارم و ندارم
مرا دوست داری و نداری

اردلان صامتی